[Dân Trí] Một số ngân hàng vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông với các nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh, kiện toàn nhân sự, tăng vốn và đặc biệt là chia cổ tức khủng.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa phát đi thông tin dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.

Tại đại hội thường niên năm 2020, SHB đã được đại hội thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận của ngân hàng năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Và với kết quả hoạt động đã đạt được năm 2020, ngân hàng này đang lên kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%. Như vậy, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức lên tới 20,5% trong năm 2021.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng (tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại).

Nhiều ngân hàng công bố chia cổ tức khủng cho cổ đông (ảnh minh họa: Thu Hương).

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 12/3 vừa qua, cổ đông BIDV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ/chào bán ra công chúng.

Đối với cổ tức, BIDV dự kiến phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý 3 - quý 4/2021.

Đầu năm nay, ngân hàng cũng đã dùng hơn 3.200 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%. Số tiền đã được thanh toán tại ngày 3/2/2021.

Theo dự kiến, vào ngày 24/3 tới, VIB sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn, bao gồm chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 40% và chào bán cổ phiếu. Đây là năm thứ 2 VIB trình phương án không chia cổ tức tiền mặt để tăng vốn và tập trung phát triển các mảng kinh doanh trọng yếu.

Năm ngoái, ngân hàng này cũng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ gần 30%.

MSB cũng vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông với tờ trình tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ đồng lên 15.275 tỷ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Ngân hàng này dự kiến phát hành 352,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương tỷ lệ tối đa 30%. Ngân hàng cũng cho biết dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 (trả vào năm 2022) thấp nhất là 15%...

Các dữ liệu cho thấy, cổ tức vẫn là một trong những nội dung nóng tại mùa đại hội cổ đông năm nay. Nhiều ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu để nâng cao năng lực tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cũng như giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực để tiếp tục giảm sâu lãi suất cho vay.

Cuối năm 2020, VietinBank đã lấy ý kiến cổ đông và được thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 48.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ gần 28,8%.

Vietcombank cũng đã chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8% trong tháng 1/2021. Ngân hàng này cũng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2021-2022, nhiều khả năng có phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Như vậy, 2 "ông lớn" ngân hàng này có thể thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay sau khi Nghị định 121/2020/NĐ-CP được sửa đổi, cho phép các ngân hàng cổ phần Nhà nước được chia cổ tức bằng cổ phiếu.

An Hạ