UBND TP Thanh Hóa vừa ra văn bản cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng vào các dự án chưa đủ pháp lý.

Hiện trên địa bàn TP Thanh Hóa, có một số dự án đất nền chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện các giao dịch dân sự như: MB1130 phường Hàm Rồng, MB 09 phường Nam Ngạn, MB 1820 phường Quảng Thành,...

Đây là những dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện đấu giá và trúng đấu giá nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, một số nhân viên môi giới rao bán, thuyết phục người dân giao dịch với mọi hình thức như: đặt cọc tiền, góp vốn bằng hình thức "đăng ký nguyện vọng", mua bán, chuyển nhượng…

Để tránh rủi ro, thiệt hại về kinh tế, UBND TP Thanh Hóa vừa ra văn bản cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng vào các dự án chưa đủ pháp lý. Theo đó, UBND TP Thanh Hoá khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không thực hiện các giao dịch đối với các dự án chưa đủ một trong các điều kiện sau:

Dự án chưa có giấy tờ về chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật tương ứng theo tiến độ dự án.

Chủ đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải.

Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, thuế, phí, lệ phí có liên quan đến đất đai (nếu có). Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; Đồng thời, phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

UBND TP Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thông báo trên hệ thống truyền thanh và bằng các hình thức phù hợp khác để các tổ chức, cá nhân biết để tránh rủi ro, thiệt hại kinh tế phát sinh khi người dân thực hiện các giao dịch.

Nam Anh
Theo Doanh Nghiệp Tiếp Thị