(KTSG Online) - Bên cạnh những quy định về nội dung thí điểm, phạm vi thí điểm Mobile Money, Quyết định 316/QĐ-TTg cũng xác định những hành vi bị cấm khi thí điểm dùng Mobile Money, trong đó bị cấm thí điểm hoạt động như dịch vụ ngân hàng. Quyết định mới này kéo dài hai năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9-3-2021. Theo Quyết định của Thủ tướng, hạn mức giao dịch Mobile Money không quá 10 triệu đồng/tháng/tài khoản Mobile Money cho tổng các giao dịch: rút tiền, chuyển tiền và thanh toán. Ở Mục IV Quyết định 316/QĐ-TTg xác định 7 hành vi bị cấm khi thí điểm dùng Mobile Money như sau:

Lê Hoàng